Ofte stillede spørgsmål og svar

                                            
    
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

FAQ´S


 

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan gør jeg ... ?
  2. Hvor kan jeg finde ... ?
  3. Hvorfor kan jeg ikke ... ?
  4. Hvem er ... ?
  5. Hvad er ... ?
  6. Hvornår er ... ?
  7. Kalkspaltere virker -  nogle gange...!
  8. Løber toilettet...?
  9. Mangler der varme...?

 

Hvordan gør jeg ... ?

Hvordan repareres min vandhane ... ?

Alt efter hvad det er for en type vandhane, og hvad der er galt, kan følgende råd bruges:

Luk altid for vandet inden du går i gang.

Er det en gammel vandhane med gummipakninger, hanen adskilles og evt. gummipakninger udskiftes med nye. Inden de nye pakninger isættes, renses den flade, hvor pakningen går ned mod med en vandhane fræser, for at fjerne eventuelle kalkbelægninger og ujævnheder. Gøres dette ikke, er der risiko for at hanen stadig vil dryppe, og måske ødelægge den nye pakning.

Husk  altid at en vandhane med gummipakninger ikke må lukkes hårdt i, da dette vil medføre en beskadigelse af pakningen, så derfor luk kun hanen så meget at den ikke drypper. Se også siden med "tips" der er billede af indmaden i en ældre Damixa et grebs blandings batteri.

Har du en vandhane med keramiske pakninger, og denne drypper er det en god ide at finde kvitteringen frem, og se efter om der er nogen form for garanti tilbage. Nogle fabrikanter giver nemlig op til mellem 5 & 10 års garanti mod dryp. Er der stadig garanti tilbage, skal du henvende dig hos din vvs-installatør og lade ham reparere vandhanen.

For at opnå denne garanti kræver fabrikanterne at det er en autoriseret installatør der har monteret hanen, så derfor gem altid dine kvitteringer, for ellers har du ingen beviser.

til toppen


 

Hvor kan jeg finde ... ?

Hvor kan du finde pakninger til vandhanen eller toilettet.

Bor du i nærheden af et byggemarked skulle der være en god mulighed for at få pakningerne der, ellers må du henvende dig hos din vvs-installatør, for at få de rigtige pakninger. Der er også en mulighed for at få pakninger i de såkaldte Bad & Energi forretninger som drives af Brdr. Dahl med flere.

til toppen


 

Hvorfor kan jeg ikke ... ?

Lukke for de små haner der sidder under vaskene og bag toilettet.

For det meste er det fordi disse haner er groet til med kalk, eller det kan være fordi rørene klemmer på den lille kugle der sidder i mange haner. Hvis det er nødvendigt at skifte disse små haner ud, er det altid en god ide at åbne og lukke dem ca. en gang om måneden, for at undgå at de gror fast i kalk igen, de  bliver meget let utætte når de endelig bruges.

til toppen


 

Hvem er ... ?

Hvem er berettiget til at foretage indgreb i diverse installationer på lovlig vis.

For at gøre en lang historie kort, er det den autoriserede gas vand & sanitets-mester der har rettigheden til disse indgreb, dog er der visse ting man selv må gøre, bla. andet må man selv reparere det der sidder efter de små ballofix haner/kuglehaner, men ikke før. Er du i tvivl, så send mig en mail, og jeg vil svare dig præcist på, hvad du må og ikke må.

til toppen


 

Hvad er ... ?

Hvad er en autorisation egentlig.

En autorisation er en installatør der har været oppe til en række prøve i gas vand og sanitet. For at få en autorisation skal man gennemgå et kursus af 6 måneders varighed på en af de tekniske skoler der er godkendt til at afholde disse prøver. Som afslutning på de 6 måneders undervisning, bliver den enkelte eksamineret af en af Dansk Gasprøvenævn (DGP) godkendt eksaminator, og først derefter må man kalde sig installatør, og dermed autoriseret, vel at mærke, hvis man har eget firma, ellers må man ikke kalde sig autoriseret eller installatør. En autorisation er din garanti for korrekt & veludført arbejde.

til toppen


 

Hvornår er ... ?

Hvornår er det nødvendigt at tilkalde en autoriseret installatør.

Det er nødvendigt at tilkalde en autoriseret installatør når der skal installeres nye rør for vand og fjernvarme, & visse reparationer på disse, samt alle former for indgreb i gasinstallationer uanset om det er nyinstallation eller reparation på gasinstallationer. Dette gælder uanset om det er flaskegas eller naturgas.

Det er forbundet med livsfare at gøre indgreb i en gasinstallation, hvis man ikke har den fornødne kendskab til dette, og det er kun en autoriseret installatør der må foretage dette. Selv den mindste utæthed kan medføre store ødelæggelser ved eksplosion og i værste fald medføre dødsfald. Kulilte forgiftning er noget af det værste, fordi man ikke kan lugte kulilten.       Kulilte er dræbende i løbet af meget kort tid.

Er der mistanke om enten gasudslip eller kulilte, skal man straks tilkalde en autoriseret installatør for at få fejlen udbedret, forsøg ikke selv på at reparere noget, luk evt. for gassen der hvor det kommer ind i huset, og forlad evt. huset. LAD VÆRE MED AT TÆNDE FOR NOGET ELEKTRISK DA DET KAN FORÅRSAGE EN EKSPLOSION. 

 til toppen


 

Kopieret fra dansk vvs hjemmeside om kalkspaltere eller afkalkere som nogen kalder dem

Kalkspaltere virker - nogle gange

Det er muligt at hindre hårde kalkbelægninger ved hjælp af magnetisk kalkbehandling.

 

Overskriften afslører den på en gang positive, men samtidig også negative konklusion. Positiv, fordi der nu er forvisning om, at magnetisk behandling mod kalkholdigt vand virker, og negativ fordi behandlingen ikke virker i alle tilfælde, og fordi man endnu ikke præcist kan definere, hvornår behandlingen af vandet virker.

Det er hovedessensen, når man læser redegørelsen, som civilingeniør ved Teknologisk Institut Jens Brusgaard Vestergaard fremlagde i 1999.

Redegørelsen er bemærkelsesværdig, da det er første gang at der fra uafhængigt dansk forskningsinstitut fremlægges beviser for, at magnetisk kalkbehandling virker.

Desværre giver redegørelsen ikke svar på, hvilke kalkbehandlere - af produktnavn - der virker. For det ville jo have været ønskeligt eftersom der igennem tiderne har været en række forskellige kalkbehandlere på det danske marked af mere eller mindre kompetent herkomst.

Forbrugerrådet har dog i en tidligere test konkluderet, at dem som forbrugerne selv kan montere, der blot spændes udenpå rørene ikke har tæt kontakt med vandet, og derfor ikke er lige så effektive som dem, der tilsluttes rørsystemet. De mere effektive kræver til gengæld, at en VVS-installatør foretager installationen.

Kalk giver problemer

Af redegørelsen fremgår det, at hårdt/kalkholdigt vand med tiden medfører aflejringer af kalk på sanitet og fliser, i rør, vaske- og opvaskemaskiner, i varmeanlæg og vekslere.

Resultatet er et øget energiforbrug som følge af ringere drift. Varmeledningsevne reduceres betragteligt i eksempelvis varmevekslere selv ved et tyndt lag kalk. Kalkbelægninger medfører ligeledes en korrosion - punktvis eller total nedbrydning - af installationerne, der på sigt betyder udskiftning.

Sidst men ikke mindst ofres der betragtelige økonomiske beløb som følge af brugen af en uhørt stor mængde afsyrings- og rengøringsmidler, hvilket jo belaster vores miljø.

Svært beviseligt

Forvirringen på området for magnetisk kalkbehandling skyldes dels useriøse produkter, der lover bod og bedring med hensyn til kalken En anden grund, der har bidraget til forvirringen om kalkspalternes virkning, er, at de uafhængige danske forskningsinstitutter endnu har haft svært ved at give et klart svar på, om afkalkerne virker og i givet fald hvorfor.

Derfor kommer Jens Brusgaard Vestergaards udredning som en kærkommen forklaring på vandbehandlingens effekt på kalkproblemer.

Forskerne er i stand til at beskrive den kemiske proces bag udfældningen af kalkholdigt vand, men ikke præcis hvilke metoder, der virker. Man har bl.a. set, at magnetiske afkalkere virker under visse forhold, men ikke under andre.

Han afslører, at man kender til tilfælde, hvor en vandbehandler har løst kalkproblemerne i én ejendom, men ikke i naboejendommen.

Konklusionen er, at der fortsat er usikkerhed om effektiviteten af apparaterne inden for magnetisk vandbehandling, men givet er det, konkluderer Jens Brusgaard Vestergaard, at de ved gunstige vandkvaliteter formår at ændre krystalstrukturen fra at være calcit (hårde belægninger) til aragonit (bløde og løsere belægninger).

Ikke altid behov

Man skal være opmærksom på, at kalkbehandling i visse egne af landet er unødvendig. I eksempelvis Vest- og Midtjylland er der slet ikke behov for behandling mod kalk, hvor vandet er blødt. I den østlige del af Jylland og i det resterende Danmark er vandet derimod generelt så hårdt, at behandling mod kalk kan være ønskelig.

Man skal desuden være varsom med blot at installere magnetiske kalkbehandlere i et hus med ældre installationer, da ældre vandrør så at sige kan være holdt sammen af kalken.

Hvis den magnetiske vandbehandler har effekt, udfældes kalken som løstsiddende belægning, og man behøver ikke bruge skrappe rengøringsmidler eller eddike til at fjerne kalken, men kan nøjes med at aftørre den løstsiddende kalk på eksempelvis armaturets perlator.

til toppen


Løber toilettet.. ?

Hvis du har en mistanke til at toilettet løber, kan dette meget let afgøres med papirprøven, tag et stykke toiletpapir og hold det mod indersiden af skålen, på det mest lodrette sted, bliver papiret vådt er der en utæthed, men tag først prøven et stykke tid efter at der har været skyllet sidst i toilettet, så du  er sikker på at det ikke er de sidste dråber fra skylningen der viser resultatet. Hold også øje med de små bevægelser der kan komme i vandoverfladen, de kan også indikere at der kan være en utæt pakning. Se på repsiden, der er et foto af et par pakninger til Ifö modellerne.

til toppen


Mangler der varme...?

Er der en radiator, der ikke vil varme, og denne er monteret med en termostat-ventil, kan det skyldes at ventilen hænger i den lille kegle der skubbes frem og tilbage af selve føleren. Denne lille og meget ofte forekomne fejl skyldes i mange tilfælde at ventilen ikke har været i brug i længere tid, men den er relativ let at rette igen, tag føleren af og slå ganske let med skaftet af en skruetrækker på den lille keglespids, så skulle den meget gerne gå løs, men brug ikke vold. Kommer den ikke ud af sig selv ved at du slår let på den, skal keglen skiftes ud med en ny. Se på repsiden!!! hvordan.

 


 

Har du spørgsmål eller kommentarer, eller gode råd, så send mig et par ord 
Alle råd og vejledninger er gratis fra min side.

til toppenCopyright © vvs hjælp online 2002 (all rights reserved)
 

siden blev senest opdateret 05-11-21.

Siden ses bedst i 1024 x 768
 

webmaster: bent@bhvvs.dk (Bent Hansen)

til toppen