Tips

                                            
    
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                         Små tips og gode råd. Se også nederst på siden.


 

Er der kommet kalk i toiletkummen ?  Dette kan fjernes med en eddikesyreopløsning, der ikke er for stærk, kom det på noget køkkenrulle, og sæt det fast på siderne af skålen og lad det sidde natten over.
Dæk evt. wc kummen af med et stykke plastfolie for at holde dampene nede i skålen, det kan være ret stærkt at lugte til. Husk låget skal ikke dækkes til, da denne ikke kan tåle syreopløsningen

NB. BRUG ALDRIG SALTSYRE, Det ødelægger emaljen i kummen.

Har du fået sorte streger i wc kummen eller håndvasken ?  Kontakt din vvs - installatør, han har noget der kan fjerne sorte streger, det er noget der ligner viskelæder. 

Har man mindre børn i hjemmet, der er ved at lære selv at komme på toilettet, kan man med fordel skifte toiletsædet ud til et af plastic, da denne tåler at blive lukket hårdt ned i kummen uden at både kumme og sæde går i stykker.

Når du skifter toiletsædet ud, og senere skal rengøre det, så brug kun milde rengøringsmidler, ellers holder overfladen sig ikke pæn i ret lang tid, den bliver mat og kan ikke poleres op igen. Man kan med fordel bruge et autopoleringsmiddel til at give sæde og låg, således at de holder sig pæne i længere tid.
Det har dog den ulempe at det bliver meget glat, men til gengæld er lettere at holde rent.
Men husk, behandlingen skal gentages med jævne mellemrum.


Er de blanke vandhaner ved at være matte, kan de næsten få den gamle glans tilbage ved at bruge en creme der hedder STAR CLEAN, den kan købes i de fleste velassorterede isenkram forretninger, denne creme kan også bruges til køkkenvasken så den kommer til at skinne som en ny, dette kræver dog lidt mere knofedt end en vandhane. Husk at bruge en blød klud til påføring for at undgå ridser i forkromningen. 
Du kan også bruge en af de grønne grydesvampe, hvor der er en grov og en fin side på, men brug den fine side, da den grove kan give ridser. Se billede siden, der er et billede af en vask der er poleret med STAR CLEAN, vasken er ca. 10 år gammel, der er ikke noget der ser pænere ud end en blankpoleret stålvask og tilsvarende blank vandhane, det er også meget nemmere at holde når det er ordentligt rent.
Hos Intra Juvel vaske producenten kan man også finde et andet middel til at rengøre og polere stålvaske med, det hedder: IntraShining Kit og kan købes hos Bauhaus

til toppen


Lugter gulvafløbet ? så fjern risten i gulvet og rengør afløbet med grundrens til gulve og vægge, det kan købes hos "BIRO" i Esbjerg. 
Brug en stiv børste, det kan godt være at det tager lidt tid, men det er kun gamle sæberester og fedt fra huden der sidder der. Og husk når du er færdig, at sætte risten godt på plads igen så evt. rotter ikke kan komme den vej ind i huset. Hvis du absolut skal bruge stærkere midler, så brug handsker.


Har du et toilet der hænger på væggen kan du sætte et par stykker af de små plastik dupper der følger med skabslågerne, fast på fladen lige der, hvor låget rammer væggen, det kan skåne låget så det ikke får ridser, og ikke så let går i stykker når det åbnes lidt for hurtigt.


Rengøring af porcelæn. Når toiletkummer og håndvaske skal rengøres, bør det ske med almindelige rengøringsmidler, altså uden skurende midler tilsat, da disse laver små ridser i glasuren, og med tiden bliver der så mange ridser at alt snavs bliver siddende deri, og det er umuligt at fjerne, og porcelænet er ødelagt.
Man kan med fordel bruge et autopoleringsmiddel når porcelænet er nyt, rengjort, og tørt, det forhindre snavs og andet i at sætte sig fast. Du kan også bruge Star Clean det giver også en fin glans i overfladen.


Drypper vandhanen?
Når du selv skifter en gummipakning i en vandhane, skal du sørge for at fræse bunden i selve hanen, med en vandhanefræser, den ser ud som på billedet her, og kan købes hos Harald Nyborg for en rimelig pris. Se også siden med rep. 
Klik for stort billede 


til toppen

Varme i vintertiden. Husk at lukke lidt op for varmen på alle radiatorer, for at de ikke skal frostsprænge, på billederne her er vist 2 eksempler på termostat ventiler, fra Danfoss, den ene er til montering på fremløbet og den anden til montering på returløbet, termostaten til montering på fremløbet har en lille stjerne ved siden af en sort prik, stilles termostaten på stjernen skulle den være frostsikker. Ventilen til montering på returløbet har ikke en sådan, men den bør stilles på et sted mellem en halv og 1 for at undgå at den fryser.

Den første er her vist i den frostsikre position, den anden står på helt lukket.

  Danfoss-Fr.jpg (25844 byte)         Danfoss-re.jpg (17926 byte)
Fremløbstermostat        Returløbstermostat


til toppen

Reparation af ældre Damixa et grebs blandingsbatteri.: 
på billedet herunder, er vist hvad der sidder inde i en ældre model af en Damixa et grebs blandings - batteri, når nu en sådan skal adskilles for at skifte pakningerne, kan man hvis den forkromede omløber ikke kan løsnes forholdsvis nemt, slå med en lille hammer på den nederste kant, den der er rillet, men hold en anden hammer på den modsatte side og slå ganske forsigtigt hele vejen rundt, så skulle den meget gerne løsne sig. Inden du sætter de nye pakninger i skal du lige strække de 2 fjedre en lille smule i længde retningen, og husk at smøre de små gummi pakninger med special fedt inden du samler igen. udskift om nødvendigt hele det sæt du får udleveret i den lille pose, og smør så lige omløberen med lidt fedt inden den spændes på plads igen. Husk at lukke for vandet inden du går igang.

Damixa.jpg (55904 byte)Vandbesparelse med Ifö Cera wc´er - dem med miljøknappen

 

Med stigende vandpriser, grønne afgifter og endda tiltagende mangel på vand
skærpes behovet for at spare vand. Ifö's sortiment i vandbesparende VA-god-
kendte wc'er er stort. Design, indretning, pladsforhold, placering af afløb m.m.
afgør hvilken model, der skal anvendes i den aktuelle situation. Fælles for dem
alle er, at de er forsynet med en skylleanordning, hvor man frit kan vælge mel-
lem 2 skyllevandsmængder, populært betegnet som "stort" eller "lille" skyl.
Begge skyl aktiveres på een knap - Ifö Miljøknappen, den blev indført på Ifö
Cera, lanceret foråret 1996. 

Der findes mange "gode" råd om hvorledes man nedsætter vandforbruget på et
ældre wc, som typisk skyller med 8 liter eller mere pr. skyl. Eksemplerne er
mursten, fyldte mælkekartoner, blylodder og andet. Det bør frarådes og undgås,
idet en optimal skylleeffekt (evnen til at skylle vandlåsen ren) er et samspil
mellem skyllemængden og udformningen af vandlåsen. Nye toiletter til mindre
skyl har en ny og optimal konstruktion totalt betragtet.

WC´er fra før 1975 skyllede typisk med 8 eller 9 liter pr. skyl.

til toppen

bent@bhvvs.dk

I fyrings sæsonen.: er det altid en god ide at åbne for alle radiatorer, da det giver den bedste fyrings økonomi. 
Og husk så at lufte ud i boligen, mindst 2 x 10 minutter, og gerne med gennemtræk, du behøver nemlig ikke, at lukke for radiatorerne mens du lufter ud. Den fugt der er i huset bliver nemlig lukket med ud under udluftningen, da der skal varme til at fjerne fugten.

Har du tips og ideer, så skriv et par linier til webmaster

 

Det koster, hvis vandhanen løber
eller toilettet drypper
Regn selv ud, hvor meget du kan spare 


Så meget bruger en vandhane, der løber:

Dryp (1 dråbe/sek.) = ca. 7 kbm. pr. år
Hurtigt dryp = ca. 30 kbm. pr. år
Utæt foroven og drypper forneden = ca. 100 kbm. pr. år 

Så meget bruger Wc-cisterne, der løber:
Så det kun kan ses ved nærmere eftersyn = op til 100 kbm. pr. år
Så det kan ses uden brug af hjælpemidler = ca. 200 kbm. pr. år
Så der er uro på vandoverfladen = ca. 400 kbm. pr. år 

Prisen på vand svinger fra sted til sted, men en pris på 25-40 kr.
per kubikmeter er ikke usædvanlig, så se efter om der er nogle utætheder,
og få det lavet så hurtigt som muligt, der er mange penge at spare. 

til toppen

 

Vvs-branchens Garantiordning
- en dobbelt sikkerhed for dig

En VVS-installatør, der er medlem af DS Håndværk & Industri, gør sig ekstra umage. Han er nemlig godkendt for at være medlem af foreningen. Du får en klagemulighed, hvis du alligevel ikke er tilfreds med arbejdet eller prisen. Og behandlingen af klagen er gratis, blot du får delvist medhold.

Afgørelser fra Ankenævnet følges altid af virksomhederne. Når du bruger en virksomhed, der er dækket af Ankenævnet for Vvs-installationer er du altså sikker på at du aldrig behøver at gå til domstolene for at få en afgørelse efterlevet ! 

--------------------------------------------------------------------------------

Garantien sikrer dig en fair behandling

Tal med Vvs-installatøren først. De fleste sager klares uden 
behandling i Ankenævnet Startgebyret er 500 kr. 
Hvis du ikke er tilfreds med det Vvs-arbejde, du har fået udført, skal du selvfølgelig først henvende dig til Vvs-installatøren. Han skal have mulighed for at tage stilling til sagen. Men bliver I ikke enige, kan du så kontakte Ankenævnet for VVS installationer. Du kan få et klageskema hos Ankenævnets sekretariat. Når du har returneret skemaet hertil, bliver klagen først sendt videre til Vvs-firmaet for at få dets eventuelle kommentarer, og her bliver de fleste sager løst. Opnår I stadig ikke enighed, går sagen videre til Ankenævnet for VVS installationer, hvis du ønsker det. Det koster 500 kr. at starte en sag ved Ankenævnet. 

Du får pengene tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold ved nævnet.

--------------------------------------------------------------------------------

Sådan gør du

Kontakt Vvs-installatøren med det samme.

Send et klageskema til Ankenævnet
Ankenævnet kan besigtige installationen 30 dage til at 
opfylde kendelsen 
Jo før du klager, jo lettere er det at konstatere fejl og mangler eller at opklare prisspørgsmål.
Vil du gå videre med klagen , skal du bestille et klageskema, hos Ankenævnet, udfylde det og returnere det.

For at give Ankenævnets medlemmer det bedste grundlag for at afgøre sagen, bliver de fleste installationer besigtiget. Når sagen er afgjort hos Ankenævnet, bliver kendelsen sendt til begge parter. De har så 30 dage til at opfylde den. Sekretariatet sørger for, at et eventuelt deponeret beløb bliver udbetalt i overensstemmelse med kendelsen. Ønsker du som klager efterfølgende at gå til domstolene med sagen, bliver et eventuelt deponeret beløb stående, indtil der er faldet dom i sagen.


--------------------------------------------------------------------------------
Vi klarer alle sager 
fra 2.000 til 125.000 kr. 
Det samlede beløb for det Vvs-arbejde, du klager over, skal udgøre mindst 2.000 og højst 125.000 kr. begge beløb inklusive moms. Inden klagen kan afgøres ved Ankenævnet, skal den del af fakturabeløbet, du kan anerkende, være betalt til Vvs-installatøren. Et eventuelt overskydende beløb indbetales på en spærret konto i et pengeinstitut, indtil Ankenævnet har afgjort sagen.

Du sparer udgifterne til en retssag. Får du medhold, er du også sikker på at få dine penge.

Opstår der en situation, hvor du ikke er tilfreds med noget udført Vvs-arbejde, kan det blive en dyr fornøjelse at få sagen prøvet ved domstolene. Syn og skøn samt advokatsalærer løber hurtigt op.

Derfor har vi oprettet Ankenævnet for Vvs-installationer. Ankenævnet er uvildigt, og en klage kan højst koste dig 500 kr. i gebyr. Får du helt eller delvist medhold i din klage, er klagebehandlingen gratis.
Når du vælger en VVS-installatør, der er medlem af DS Håndværk & Industri, er du sikker på enten, at få dine penge retur eller at få udbedret manglerne. 

Medlemskabet forpligter Vvs-firmaet til at følge Ankenævnets kendelse.

Sker det, at firmaet i mellemtiden er ophørt eller ikke kan opfylde kendelsen, er du sikret gennem Vvs-branchens Garantifond. Det vil sige, at garantiordningen udpeger en anden virksomhed i ordningen, som gratis udfører arbejdet for dig. Virksomhedens arbejde betales i dette tilfælde kollektivt af garantiordningens medlemmer.

--------------------------------------------------------------------------------

Ankenævnet er uvildigt

Ankenævnet for Vvs-installationer består af to forbrugerrepræsentanter, der er udpeget af Grundejernes Landsorganisation og Lejernes Landsorganisation. Derudover er der to repræsentanter for VVS branchen og en advokat, der er upartisk formand for nævnet. 
DS Håndværk & Industri betaler Ankenævnets drift.
Ankenævnet for 
Vvs-installationer 
Slotsgade 2 
2200 København N
Tlf. 35 39 04 90 
Telefontid: Kl. 13-15 


Copyright © vvs hjælp online 2002 (all rights reserved)

siden blev senest opdateret 05-11-21.
Siden ses bedst i 1024 x 768

webmaster: bent@bhvvs.dk(Bent Hansen)

til toppen